SOBIESŁAW ZASADA S.A.
UL. ARMII KRAJOWEJ 19
30 - 150 KRAKÓW


T: +48 12 639 55 94
F: +48 12 639 55 75
biuro@zasada.pl

Biuro w Warszawie
ul. Omulewska 27
04 - 128 Warszawa


T: +48 22 611 67 79
F: +48 22 610 26 22
biuro@zasada.pl

Dane rejestrowe:
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS: 0000073638
Kapitał zakładowy:  286.383.420,00 ZŁ
Kapitał wpłacony:  286.383.420,00 ZŁ
NIP: 113 - 00 - 04 - 540
REGON: 012009351